• Map Icon

    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

img
1522
นักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด
img
1027
นักศึกษาที่จบ
img
62
วิชาที่เผยแพร่

ช้อมูลจาก 2558-2567

เมนูหลัก

ข่าว ภาพกิจกรรม และหลักสูตร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวสารภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ข่าวสารภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ต่างๆ

วันที่เผยแพร่ : 12 มิ.ย. 2567

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 24 ก.ค. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว ปรวิศา อารี นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนของ Bucharest Summer University
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2566

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2566

การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 12 มิ.ย. 2567

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 24 ก.ค. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว ปรวิศา อารี นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนของ Bucharest Summer University
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2566

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Aoyama Gakuin University สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมโครงการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ฟรี!!
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2566

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
อ่านข่าว

วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2566

การสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
อ่านข่าว

คณาจารย์

คณาจารย์ ใน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

img

วิดีโอแนะนำคณะมนุษยศาสตร์


Link ที่น่าสนใจ

Link น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

BabyBib

เครื่องมือช่วยสร้างบรรณานุกรมภาษาไทย (Thai Citation Machine/ Thai Bibliography Generator)

เข้าเว็บไซต์

Open LIS

OpenLIS is a free repository of theses, dissertations, and other academic documents from Department of Library and Information Science, Chiangmai University.

เข้าเว็บไซต์

CMU Online

ระบบบริหารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าเว็บไซต์

ITSC CMU

ศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล.

เข้าเว็บไซต์

Udacity

เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับคอร์สด้าน IT .

เข้าเว็บไซต์

Coursera

แพลตฟอร์มรวมคอร์สเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีคอร์สมากกว่า 4,600 คอร์ส ตั้งแต่คอร์สเรียนสั้น ๆ ระดับพื้นฐานไปจนถึงการทำงานแบบเฉพาะะเจาะจง

เข้าเว็บไซต์

LIS CMU

เพจ Facebook ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าเว็บไซต์

คู่มือ "การผลิตโคมล้านนา"

หนังสือคู่มือการผลิตโคมล้านนานี้ เกิดจากโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การผลิตโคมล้านนา"

เข้าเว็บไซต์