• Map Icon

    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว ปรวิศา อารี นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนของ Bucharest Summer University

24 ก.ค. 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว ปรวิศา อารี นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนของ Bucharest Summer University ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ โรงเรียนภาคฤดูร้อนนานาชาติรุ่นที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองบูคาเรสต์ ณ ประเทศโรมาเนีย สำหรับการแข่งขันเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง “Corporate Sustainability Reporting: Challenges & Opportunities” โดยรวบรวมนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ในสาขาเศรษฐกิจ ที่จัดขึ้นในวันที่ 13 ถึง 27 สิงหาคม 2023 ที่ผ่านมา ร่วมกับวิทยากรและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำและบริษัทต่างๆ ทั่วโลก

รูปภาพข่าว


เอกสาร