• Map Icon

    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑

17 พ.ค. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๑

รูปภาพข่าว


เอกสาร