ข่าวและกิจกรรม

 


 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 


 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 


 ภาพกิจกรรม


 

 
 

 

                             
                                   
 


   ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังในหัวข้อ ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTS ON HIGHTER EDUCATION ,วันที่ 30/01/2021 โดย admin

กำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 และตารางสอบ,วันที่ 28/09/2020 โดย admin

ข้อมูล รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ,วันที่ 13/04/2020 โดย admin

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,วันที่ 26/02/2020 โดย admin

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS ปีการศึกษา 2563 รอบ 1 การรับด้วย Portfolion สารสนเทศศึกษา,วันที่ 08/01/2020 โดย admin

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ที่ได้นักศึกษาเก่าดีเด่น,วันที่ 08/01/2020 โดย admin

โครงการก้าวสู่สารสนเทศสำหรับนักศึกษา รหัส 62,วันที่ 15/08/2019 โดย admin

ชมรมบรรณารักษ์ และภาควิชาบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดโครงการผ้าป่าหนังสือ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า ,วันที่ 23/03/2019 โดย admin

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง Smart Library to Smart Society,วันที่ 21/02/2019 โดย admin

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Dr. Takashi Nagatsuka, Professor Emeritus มาบรรยาย,วันที่ 13/02/2019 โดย admin

 

 


Link ที่น่าสนใจ

 

 

CMU Online KC-Moodle Chiang Mai University

 

ITSC Logo

 

 

Udacity

 

Coursera Logo


วิดีโอแนะนำคณะมนุษยศาสตร์


   
     

 

แบบฟอร์มสมัครงาน
https://www.unitedluxury.net

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Department of Library and Information Science.

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-943238-40
Fax. 053-943267