ข่าวและกิจกรรม

 


 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 


 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 


 ภาพกิจกรรม


 

 
 

 

                             
                                   
 


   ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการก้าวสู่สารสนเทศสำหรับนักศึกษา รหัส 62,วันที่ 15/08/2019 โดย admin

ชมรมบรรณารักษ์ และภาควิชาบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดโครงการผ้าป่าหนังสือ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า ,วันที่ 23/03/2019 โดย admin

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง Smart Library to Smart Society,วันที่ 21/02/2019 โดย admin

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Dr. Takashi Nagatsuka, Professor Emeritus มาบรรยาย,วันที่ 13/02/2019 โดย admin

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับนักศึกษาสารสนเทศศึกษาระดับปริญญาโท,วันที่ 23/01/2019 โดย admin

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชนิตว์ ลีนาราช ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์,วันที่ 21/01/2019 โดย admin

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ,วันที่ 21/01/2019 โดย admin

ขอแสดงความยินดีกับคุณกาญจนา สุคนธมณี ศิษย์เก่าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นบรรณารักษ์เชี่ยวชาญพิเศษ,วันที่ 09/01/2019 โดย admin

ขอแสดงความยินดีกับ นายชาญณรงค์ อินต๊ะชมภู ที่ได้รับทุนวิจัยจาก Facebook 1 ล้านบาท,วันที่ 27/11/2018 โดย admin

ประชาสัมพันธ์โครงการผ้าป่าหนังสือ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561,วันที่ 05/11/2018 โดย admin

 

 


การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

CMU MOOC

 

CMU Online KC-Moodle Chiang Mai University

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จุฬา mooc

 

 

Thai MOOC

 

Home

 

ITSC Logo

 

edX Home Page

 

Udacity

 

Coursera Logo


วิดีโอแนะนำคณะมนุษยศาสตร์


   
     

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Department of Library and Information Science.

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-943238-40
Fax. 053-943267